Undantag från felanmälan är frågor som rör Byggsamordnaren och/eller skrivare samt bredbandsriutrar där hänvisas till Johan Nybro på telefon 0739-171766 alt johan.nybro@markbygg.se

Fyll i formuläret nedan för att skapa ett supportärende.
Kategorier fylls endast i för att underlätta ärendehanteringen